Priemyselný dizajn >>

Návrhy priemyselných výrobkov, projekty a realizácie orientačných systémov pre budovy a firmy.
Referencie:
Thermal Park Bešeňová
Daňový úrad Piešťany
Ekonomická univerzita BA
Klub ekonómov BA
EU CDV Bratislava
Hotel Salamander B.Štiavnica
Dom lodníkov Bratislava
IPOŠS Bratislava
DPMB
Mikomat
ZŠ za Kasárňou BA
e-mail: jakubisin@centrum.sk
tel: 0905 248 798