Späť Späť na učebné pomôcky

Gradeus - cenník učebných pomôcok - Slovenský jazyk

 
Učebná pomôcka Rozmery / mm Cena s lamináciou
Slovenský jazyk - delenie hlások Sj2006001 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po Z, Sj2006002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po S, Sj2006003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po L Sj2006004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po R Sj2006005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po V Sj2006006 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po B, Sj2006007 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po M, Sj2006008 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vybrané slová po P Sj2006009 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - slovné druhy Sj20060010 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - pádové otázky Sj20060011 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien Sj20060012 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - určovanie prídavných mien Sj2007001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzťahy medzi slovami Sj20060013 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - určovanie slovies Sj2007003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - určovanie podstatných mien Sj2007002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - časovanie slovesa byť Sj2007005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - osoba a číslo slovies Sj2007004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-chlap Sj2007006 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-hrdina Sj2007007 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-stroj Sj2007009 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-dub Sj2007008 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-ulica Sj2007011 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-žena Sj2007010 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-kosť Sj2007013 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstatných mien-dlaň Sj2007012 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstaných mien-srdce Sj2007015 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstaných mien-mesto Sj2007014 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstaných mien-vysvedčenie Sj2007016 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - vzory podstaných mien-dievča Sj2007017 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk-časovanie slovesa byť-min.čas Sj2007005B Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk-časovanie slovesa byť-bud.čas Sj2007005A Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk skladba vety 1 Sj 2007019 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - priama reč Sj 20070018 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - slovné druhy, ich význam Sj 2008002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - zámená Sj 2007020 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - prídavné mená Sj 2008004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - podstatné mená Sj 2008003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - slovesá Sj 2008005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - príslovky Sj2008007 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - číslovky Sj2008006 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk spodobovanie spoluhlások Sj2008010 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - predložky k pádom Sj2008009 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - delenie vety SJ2009001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Slovenský jazyk - abeceda Sj20072001a Zobraz obrazok Obrázok
Slovenský jazyk - abeceda Sj20072040abcd Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40, 2,20, 2,90, 11,50, 29,00
Slovenský jazyk - rozprávka - znaky Sj2011001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40, 2,20, 2,90, 11,50, 29,00
Slovenský jazyk - abeceda Sj2011002abcd Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40, 2,20, 2,90, 11,50, 29,00
Slovenský jazyk - abeceda Sj2011001abcd Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40, 2,20, 2,90, 11,50, 29,00
Slovenský jazyk - abeceda Sj2011003abcd Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40, 2,20, 2,90, 11,50, 29,00
Slovenský jazyk - vybrané slová po Z, Sj2011016 Zobraz obrazok Obrázok

 

Späť Späť na učebné pomôcky

Gradeus - cenník učebných pomôcok - Matematika

 
Učebná pomôcka Rozmery / mm Cena s lamináciou
Matematika - odčítanie M2006002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - jednotky dĺžky M2006001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40; 2,20; 2,90; 11,50. 29,00
Matematika - násobenie M2006003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - odčítanie M2006002A Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - sčítanie M2006004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - násobenie M2006003A Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - delenie M2006005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - sčítanie M2006004A Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - jednotky hmotnosti M2007006 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40; 2,20; 2,90; 11,50. 29,00
Matematika - delenie M2006005A Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - násobilka 6-10 M2007008 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - násobilka 1-5 M2007007 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - obdĺžnik M2007010 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - štvorec M2007009 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - rovnobežník M2007012 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - kosoštvorec M2007011 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - rovnostranný trojuholník M2007014 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - všeobecný trojuholník M2007013 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - lichobežník M2007016 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - pravouhlý trojuholník M2007015 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary- Pytagorova veta M2007018 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - kružnica, kruh M2007017 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovinné útvary - kruhová výseč M2007028 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - guľa M2007022 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - kváder M2007020 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - kocka M2007019 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - kolmý ihlan M2007023 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - hranol M2007021 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - rotačný valec M2007025 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - zrezaný pravidelný ihlan M2007024 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - zrezaný rotačný kužeľ M2007027 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - priestorové útvary - rotačný kužeľ M2007026 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rímske číslice M2008001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2, A1 1,40; 2,20; 2,90; 11,50, 29,00
Matematika - kruh, kružnica 1.-4. M2008002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Matematika - rovnica teórie lásky - M2014001 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2,A1

 

Späť Späť na učebné pomôcky

Gradeus - cenník učebných pomôcok - Vlastiveda

 
Učebná pomôcka Rozmery / mm Cena s lamináciou
Vlastiveda - územné a správne uspor. Slovenska VL2006001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - vlajky Európskej únie VL2007001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - slnečná sústava VL2008001 A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - mapa Európskej únie VL2007002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - Štátne symboly SR - VL2008003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - Euro - VL2008002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - Cestička časom - VL2008005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - Cestička časom - VL2008004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Vlastiveda - Ročné obdobia - jeseň - VL2009003 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2 1,40: 2,20: 2,90: 11,50
Vlastiveda - Ročné obdobia - zima - VL2009004 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Vlastiveda - hymna Slovenskej republiky - VL2010001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Vlastiveda - preambula Ústavy SR - VL2010002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Vlastiveda - štátny znak Slovenskej republiky - VL2010003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Vlastiveda - komplet 5 súborov Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 komplet 5x A3: 14 €
Vlastiveda - štátna pečať Slovenskej republiky - VL2010004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Vlastiveda - Ročné obdobia - jar - VL2009001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50

 

Späť Späť na učebné pomôcky

Gradeus - cenník učebných pomôcok - Prírodoveda

 
Učebná pomôcka Rozmery / mm Cena s lamináciou
Prírodoveda - slnečná sústava PR2007001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda-Podmienky života na zemi 2.-2008003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda-Podmienky života na Zemi 1.- 2008002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda-Podmienky života na zemi 4.-2008005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda-Podmienky života na Zemi 3.- 2008004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda - Polárka, Malý a Veľký Voz - PR2008001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda - Príroda v zime 4. - PR2009004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Prírodoveda - Liečivé rastliny1 - PR2009005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Porovnávame a meriame1 - PR2009007A3 Zobraz obrazok Obrázok A3, A2 2,90: 11,50
Prírodoveda -porovnávame a meriame1A - PR2009008A4 Zobraz obrazok Obrázok A4, A3 2,20, 2,90
Prírodoveda - Ľudské telo - hlavné časti - PR2010001 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Ľudské telo - časti ľudského tela - PR2010002 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Ľudské telo - časti ľudského tela - PR2010003 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Ľudské telo - kostra - PR2010004 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Ľudské telo - hlava - PR2010005 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Ľudské telo - vnútorné ústroje - PR2010006 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Vzduch2 - PR2009010 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Prírodoveda - Vzduch1 - PR2009009 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3, A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50

 

Späť Späť na učebné pomôcky

Gradeus - cenník učebných pomôcok - Rôzne

 
Učebná pomôcka Rozmery / mm Cena s lamináciou
Cenník laminovania A4
Rôzne - ovocie2 R2009008 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3 1,40: 2,20: 2,90
Rôzne - ovocie1 R2009007 Zobraz obrazok Obrázok A5, A4, A3 1,40: 2,20: 2,90
Etika - Etický equalizér - Et2008002 A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Etika - Etické postuláty - Et2008001 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Násuvné lišty A4,A3,1000mm viď leták
Etika - Denná modlitba - Et2008003 A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Etika - Existencia - Et2008004 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Etika - Desať božích prikázaní - Et2010001 A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Etika - Desať božích prikázaní Mojžiš - Et2010002 A5, A4, A3, A2 1,40; 2,20; 2,90; 11,50
Etika - Znamenie kríža - Et2011002 A5,A4,A3,A2 ,20, 2,90, 11,50
Etika - Modlitba Verím v Ježiša - Et2011001 A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50
Etika - Trojjediný Boh 1.1 -Et2012007 Zobraz obrazok Obrázok A5,A4,A3,A2 1,40, 2,20, 2,90, 11,50